Problém N dám na šachovnici NxN

Veľkosť populácie:

Veľkosť šachovnice:Zobraziť:
Počet krokov:


Okolie:

Poče nových prvkov:

Veľkosť tabu listu: