logo

Pravidlá používania poskytovaných (výpočtových a komunikačných) prostriedkov


Je nutné správať sa v súlade s predpismi:
STU (legislatíva STU, Pravidlá prevádzky siete STUNET)
SANET (VŠeobecné pravidlá používania siete SANET)
právny poriadok SR a EU (JASPI, Elektronická Zbierka zákonov, ...)

Ak si nie ste istí, či činnosť, ktorú chcete vykonať, je v súlade s predpismi, radšej sa dopredu opýtajte.