logo

Novinky


 • Prezentácia CVKS na Úvode do štúdia

 • Tu si môžete pozrieť prezentáciu CVKS na Úvode do štúdia 11.9.2023: uvod_do_studia.pdf.


 • Ako riešiť problémy s pripojením na wifi Eduroam

 • Ak máte problém s pripojením na wifi Eduroam v budove FIIT STU, odporučame, aby ste postupovali podľa tohto návodu: nefungujemiwifi.fiit.sk/comamrobit.


 • ssh prístup na stroj student.fiit.stuba.sk

 • Keď pri prihlásení na server student.fiit.stuba.sk dostanete chybovú hlášku:
  Unable to negotiate with 147.175.159.57 port 22: no matching host key type found.

  Použite na prihlásenie príkaz:
  ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss -c aes128-cbc USER@student.fiit.stuba.sk

  Keď pri prihlásení na server student.fiit.stuba.sk dostanete chybovú hlášku:
  Unable to negotiate with 147.175.159.57 port 22: no matching key exchange method found.

  Použite na prihlásenie príkaz:
  ssh -oKexAlgorithms=diffie-hellman-group-exchange-sha1 USER@student.fiit.stuba.sk


 • Sparx Systems Enterprise Architect

 • Fakulta informatiky a informačných technológií dohodla pre svojich študentov bezplatné študentské licencie na softvér Sparx Systems Enterprise Architect.
  Postup nájdete v priloženom dokumente.


 • Zmena hesla

 • V pripade problemov so zmenou hesiel na server student a do domény UCEBNE (CPU, počitačové laboratóriá)
  (zabudnuté heslo, expirovaný termín zmeny hesla a pod.)
  je možné zmeniť ich v 2.44 p. Grell (peter.grell [zavináč] stuba.sk)
  vždy len osobne s preukazom študenta vo vyhradených hodinách:

  pondelok 12.30 - 14.00
  utorok 13.30 - 15.00
  stvrtok 9.30 - 11.00


 • Server student.fiit.stuba.sk

 • Server student.fiit.stuba.sk slúži študentom hlavne pri ich štúdiu a poskytuje tieto služby:

  - prihlásenie - je možné cez ssh (napr. pomocou programu putty.exe, ktorý je k dispozícii na svojej domovskej stránke
  - diskový priestor
  - mailovú adresu v tvare meno09@student.fiit.stuba.sk
  - prístup k pošte na stroji student.fiit.stuba.sk je možný cez pop3, pop3s, imap, imaps alebo cez webmail
  - môžete si tiež nastaviť presmerovanie pošty na Vami zvolenú adresu - vo Vašom domácom adresári vytvoríte súbor .forward a zapíšete do neho adresu, na ktorú chcete presmerovať poštu, ktorá Vám príde na stroj student
  - informácie - http://student.fiit.stuba.sk/


 • Kontá na stroj student.fiit.stuba.sk

 • Od 6.12.2004 si môžu všetci študenti FIIT prevziať v úradných hodinách na študijnom oddelení FIIT prihlasovacie meno a heslo na stroj student.fiit.stuba.sk.
  Pri prevzatí konta musíte svojím podpisom potvrdiť, že preberáte zodpovednosť za všetky problémy, ktoré budú spôsobené jeho používaním.

  Informácia pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 2023/2024:
  Vygenerované heslo si musíte zmeniť do 1.11.2023, inak bude konto automaticky zablokované. Po prihlásení (ssh, putty.exe) si môžete zmeniť heslo pomocou programu passwd.

 • Wireless prístup na sieť

 • V priestoroch FIIT je v prevádzke wireless prístup na sieť (SSID "eduroam").
  Podrobnejšie informácie nájdete na stránke wifi.stuba.sk.

  Pokryté su všetky priestory FIIT (auly, CPU, U120, U80, počítačové a teoretické učebne)