SimApp

Vas browser neobsahuje podporu spustania Java appletov, ktora je potrebna na spustenie tejto aplikacie

Poslednu verziu JRE si mozete stiahnut z http://www.java.com/en/download/manual.jsp