SimApp

Nelineárne dynamické systémyStránka vznikla ako smestrálna práca na Modelovanie ekonomických systémov. Obsahuje niekoľko modelov nelineárnych dynamických systémov na ktorých možno sledovať rôzne druhy bifurkácií, vlastnosti stacionárnych bodov a pod. Umožňuje vytvárať resp. modifikovať už vytvorené modely.Aby applet mohol využívať všetky možnosti jazyka Jython, musí byť digitálne podpísaný. Pri otváraní stránky je preto potrebné povoliť jeho spúšťanie.