SimApp

Download

Lokálne spustiteľná Java aplikácia simapp.jar

Štartovací skript pre Java aplikáciu simapp.bat

Dokument simapp.pdf

Zdrojové kódy v jazyku Jython simapp.tar.gz


Programovací jayzk Jython http://www.jython.org