O projekte

Semestrálny projekt predmetu Počítačové multimediálne systémy, letný semester 2008.

Téma

Farebné modely

Prednášajúci

doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Cvičiaci

Ing. Marek Závodský

Autor

Bc. Hana Pifková

Ročník

4. (1. na inžinierskom štúdiu)

Akademický rok

2007/2008

Fakulta

Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava

Kľúčové slová

farebný model, rgb, cmy, cmyk, cie, yuv, hsl, hsv, goethe, farebné vnímanie, farbosleposť

Literatúra

  1. CLARK, Aaron C., WIEBE, Eric N. Color Principles - Hue, Saturation, and Value. [online] Publikované 5.8.2000. Dostupné z <http://www.ncsu.edu/scivis/lessons/colormodels/color_models2.html>.
  2. DEWITZ, Adam. Delta E. [online] Publikované 19.1.2006. Dostupné z <http://printmode.net/blog/2006/01/delta-e>.
  3. GRIFFIN, Jay. What is a Color Model?. [online] Publikované január 2002. Dostupné z <http://www.techexchange.com/thelibrary/ColorModel.html>.
  4. HOFFMANN, Gernot. CIE Color Space. [online] Publikované 29.8.2000. Dostupné z <http://www.fho-emden.de/~hoffmann/ciexyz29082000.pdf>.
  5. MacEVOY, Bruce. Additive & Subtractive Color Mixing. [online] Publikované 4.20.2008. Dostupné z <http://www.handprint.com/HP/WCL/color5.html>.
  6. MacEVOY, Bruce. Modern Color Models. [online] Publikované 8.1.2005. Dostupné z <http://www.handprint.com/HP/WCL/color7.html>.
  7. MATTHYS, Don. Color Models. [online] Publikované 21.2.2001. Dostupné z <http://academic.mu.edu/phys/matthysd/web226/L0221.htm>.
  8. OWEN, Scott. Color. [online] Publikované 16.6.1999. Dostupné z <http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/color/color0.htm>.
  9. STEER, William Andrew. Introduction to Colour Science. [online] Publikované 15.3.2008. Dostupné z <http://www.techmind.org/colour/>.
  10. STEER, William Andrew. Lab color space. [online] Publikované 25.4.2000. Dostupné z <http://wapedia.mobi/en/Lab_color_space>.