Farebné modely

Ľudské oko vníma iba svetlo určitej vlnovej dĺžky – farebné spektrum. Každú farbu spektra je nutné nejako klasifikovať - aby sme mohli vytvárať farebné obrázky, musíme vedieť každému bodu určiť jeho farbu. Farby sa dajú takto zakódovať rôznymi prístupmi, výsledkom sú rôzne farebné modely. Bez nich by sme nemohli používať farebné monitory, televízne obrazovky, ba ani farebnú tlač.
Farebný model je teda matematický model, ktorý udáva, ako môžu byť farby reprezentované postupnosťou čísel (väčšinou 3-4 čísla).
Farebný model v prízemnejšom zmysle (resp. historickom zmysle) môže byť chápaný aj ako model, ktorý určuje základné farby a spôsob ich miešania tak, aby vznikla požadovaná farba.

Súčasná definícia

V súčasnosti farebný model definujeme ako logické alebo vnemové vzťahy medzi farbami svetiel alebo povrchov. Farebný model musí spĺňať tieto štyri podmienky:

  • špecifikácia farieb musí klasifikovať každú farbu ako výsledok zmiešania základných atribútov modelu (napr. primárnych farieb, hodnôt tristimulu alebo jedinečných odtieňov)
  • musí obsahovať geometrický model, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy jednotlivých farieb medzi sebou a s hodnotami základných atribútov
  • jedinečný identifikátor pre každú farbu (zväčša to sú číselné vyjadrenia farieb pomocou odtieňu, jasnosti a čistoty odtieňu)
  • definíciu fyzikálnych vlastností zmesí svetiel alebo farieb, ktoré sú vlastne štandardom pre daný model a pri štandardných svetelných podmienkach znovu vytvoria meranú hodnotu