Výklad

Začiatok výuky >>>

Vyber si kapitolu:

História - historické modely
Človek a vnímanie farieb - modely z uhlu biológie
CIE a YUV - modely CIE a model YUV
RGB - model RGB a všetko okolo neho
CMYK - modely CMY a CMYK
HSV a HSL - modely HSV a HSL a rozdiel medzi nimi

Priamo na sumár >>>