Farebný model CIE

Ako sme si povedali v predchádzajúcej kapitole, model CIE, pomenovaný podľa spoločnosti, ktorá ho vytvorila (Commission International de L'Eclairage), vznikol v roku 1931 na základe vnímania farieb ľudským okom.

Priamo na YUV >>>

CIE XYZ

cie

Tomuto modelu sme sa venovali už v predchádzajúcej kapitole. Tam sme si popísali, ako vznikol a čo reprezentuje. Teraz sa naň pozrime zblízka: Na obrázku vidíme podkovoidný tvar, ktorého okrajom sú farby (odtiene) viditeľného svetla. Spodná hrana nie je súčasťou spektra, je to vlastne paleta farieb, ktoré sa dajú získať zmiešaním okrajových farieb spektra v rôznom pomere.

Miešanie farieb je v CIE modeli jednoduché - vyberte si dve ľubovoľné farby (reprezentované dvoma bodmi v CIE modeli). Na ich spojnici ležia všetky farby, aké môžeme získať zmiešaním daných dvoch farieb. Podobne pre miešanie troch farieb platí, že je možné namiešať akúkoľvek farbu ležiacu vnútri trojuholníka vymedzeného bodmi reprezentujúcimi dané farby.

Súradnice x a y sa vypočítajú podľa hodnôt tristimulu X, Y a Z pre danú farbu: vzorec na vypocet x

vzorec na vypocet y

CIE l*u*v

model cie porovnanie

CIE l*u*v je revíziou modelu CIE XYZ z roku 1976. Má zmenené vzdialenosti medzi farbami tak, že zhruba zodpovedajú skutočnosti.

Miešanie ostáva rovnaké ako pri CIE XYZ, ale môžeme si všimnúť, že vzdialenosti sú posunuté a pravidelnejšie. (Na obrázku vpravo hore vidíme porovnanie CIE XYZ a CIE l*u*v. "Vrstevnice" určijú hladiny rovnakej jasnosti, "spádnice" zase rovnaký odteň farby.)

CIE l*a*b

cie lab

V roku 1976 bol vytvorený aj model CIE l*a*b. Tento (narozdiel od predchádzajúcich) nevychádza z hodnôt tristimulu. Opiera sa o hodnotu svetlosti a dvoch farebných zložiek, pomocou ktorých sú popísané všetky farby. Farebné zložky sú vlasnte zakódované koordináty v CIE XYZ. Farebné zložky sú akoby dve osi, pričom každá má na jednom konci jednu farbu a na opačnom konci opačnú (komplementárnu) farbu. Takže máme žlto-modrú zložku a červeno-zelenú zložku.

CIE CAM02

V roku 2002 vznikol na základe CIE modelu ďalší - CIE CAM02. Momentálne je to najzložitejší používaný farebný model. Berie do úvahy osvetľujúci zdroj, osvetlenie okolia, pozadie, farebnú škálu a mnoho ďalších.

Farebný model YUV

Späť na CIE >>>

Úplne z iného pohľadu pristupuje ku kódovaniu farieb model YUV. Jeho história siaha do čias, keď väčšina domácností vlastnila čiernobiele televízne prijímače no začalo sa vysielať aj farebne. Vznikol problém, ako zakódovať informáciu, aby vysielanie bolo sledovateľné ako na čiernobielom prijímači, tak aj na farebnom.

Riešením bolo ponechať dovtedy zabehnutý kanál prenosu informácií (jas - potrebný pre čiernobiele prijímače) a pridať k nemu dva ďalšie, pomocou ktorých bz sa dali určiť farby. Tak vznikol model YUV. Farbená zložka U udáva žlto-modrú zložku, V zase červeno-modrú.

Prevody z a do farebnej sústavy (RGB) sú prosté: vzorec na prevod rgb->yuv

vzorec na prevod yuv->rgb


<<< Predchádzajúca kapitola      Ďalšia kapitola >>>