Sumár

V tejto kapitole si len zhrnieme, čo sme sa vlastne naučili.

Definovali sme pojem farebný model, priblížili sme si históriu farebných modelov a ich schémy. Spoznali sme biologický základ, z ktorého farebné modely vychádzajú.

Konkrétne sme sa venovali farebným modelom:

V sekcii Ukážky sme si pomocou colorpickerov vyskúšali, ako fungujú farebné modely. V sekcii Galéria sme sa poučili z videí a obrázkov, súvisiacich s touto témou.


<<< Prvá kapitola

<<< Predchádzajúca kapitola