Test

1. otázka: Čo je to farebný model?2. otázka: Kto rozkladal svetlo pomocou hranola a objavil tak farebné spektrum?3. otázka: Ktorý matematický farebný model bol prvý?4. otázka: Koľko druhov čapíkov máme v oku?5. otázka: Ktorý model vychádza z farebného vnímanie človeka?6. otázka: Aká farba vznikne, keď aditívne zmiešam zelenú a žltú?7. otázka: Aká farba vznikne, keď subtraktívne zmiešam červenú a žltú?8. otázka: Ktorý z týchto modelov pokrýva celé viditeľné spektrum?9. otázka: Čo je to sýtosť?10. otázka: Čo znamená skratka HSL?
Vysvetlenie správnych odpovedí >>>