Ukážky

V tejto časti máte možnosť vyskúšať si, ako vyzerajú farebné modely v praxi - a to pomocou takzvyných colorpickerov. Taktiež si môžete overiť, či je vám jasné aditívne a subtraktívne miešanie farieb.
HSV + RGB color picker
HSB color picker
Goetheho trojuholník - color mixer (hra)