Ako vidia farboslepí?

Každá dvojica obsahuje naľavo obrázok, ako ho vidí normálne vidiaci človek, a napravo obrázok, ako to vidí človek s deuteranopiou (červeno-zelená farbosleposť). Boli vytvorené farboslepým človekom, ktorý tvrdí, že každá dvojica je preňho dvojicou rovnakých obrázkov a nevie nájsť rozdiel.
Niečo podobné si môžete skúsiť aj s vlastnými fotografiami pomocou programu VisCheck.


Späť na farebné vnímanie >>>


Rôzne druhy farbosleposti

sive body pre rozne poruchy

Existuje viacero druhov farbosleposti, niekedy je to len znížená citlivosť niektorých čapíkov, inokedy úplne nefungujúce čapíky citlivé na jednu alebo aj viacero vlnových dĺžok. Úplná farbosleposť (a lá čiernobiely film) je veľmi vzácna. Väčšina farboslepých ľudí trpí protanopiou, deuteranopiou alebo tritanopiou.

Pri všetkých troch druhoch vidí daný človek modrú (krátke vlnové dĺžky), aj keď pri tritanopii je to skôr tyrkysová. Tá pomaly stráca sýtosť, potom nasleduje neutrálny (sivý) bod. Ten pre všetky tri choroby predstavuje svetlo inej vlnovej dĺžky. Pri prvých dvoch poruchách nasledujú žlté odtiene, pri tritanopii zase červené.


Takto vidia farebné spektrum ľudia s rôznymi poruchami:
spektrum pre rozne poruchy

Tu sú farebné spektrá aj s vlnovými dĺžkami - môžeme porovnať neutrálne body:
spektrum pre rozne poruchy

Späť na farebné vnímanie >>>


Porovnanie rôznych druhov farbosleposti

  • Protanopia - chýbajú čapíky rozoznávajúce svetlo dlhej vlnovej dĺžky (teda červenú). Zelená aj červená je teda rozoznávaná ako žltohnedá pomocou čapíkov rozoznávajúcich svetlo stredných vlnových dĺžok (zelenú). Tieto čapíky však nie sú schopné poriadne rozoznávať svetlo dlhej vlnovej dĺžky, takže červené odtieňe sa protanopovi javia menej jasné, sú akoby stlmené. Napríklad tmavšia červená sa mu javí ako čierna, i keď tmavšia zelená (pôvodne rovnako jasná ako tá červená) je vnímaná ako žltohnedá.
  • Deuteranopia - chýbajú čapíky rozoznávajúce svetlo strednej vlnovej dĺžky (teda zelenú). Táto porucha je veľmi podobná protanopii, jediný rozdiel je v tom, že červenocitlivé čapíky nemajú so svetlom stredných vlnových dĺžok problémy, takže medzi rovnako jasnou červenou a zelenou nebude deuteranop vidieť žiaden rozdiel.
  • Tritanopia - chýbajú čapíky rozoznávajúce svetlo krátkej vlnovej dĺžky (teda modrú). Modrá je vnímaná zelenocitlivými čapíkmi, ale - podobne ako pri protanopii - tieto nedokážu zachytiť svetlo kratších vlnových dĺžok, takže tmavomodrá a fialová zostávajú nerozpoznané. Žltá je vnímaná ako svetloružová. Modré aj zelené odtiene sú vnímené ako odtiene tyrkysovej. Táto porucha je veľmi vzácna vo svojej dedičnej forme, občas sa ale vyvinie ako následok choroby (napríklad cukrovky).

Späť na farebné vnímanie >>>

Rozdiel medzi protanopiou a deuteranopiou

krivky denneho a nocneho videnia

Keď si pozriete obrázky simulujúce videnie protanopa a deuteranopa, hneď si všimnete, že sú si veľmi podobné. Až na jednu maličkosť - všetky červené odtiene sa protanopovi zdajú tmavšie. Jasnočervená šatka na pravom obrázku je pre protanopa tmavošedá, kdeždo pre deuteranopa žltastá.

Prečo je to tak?

Tyčinky sú podobne ako čapíky svetlocitlivé bunky na sietnici. Sú omnoho citlivejšie, no vnímajú len intenzitu svetla, nie farby (preto je nočné videnie čiernobiele). Cez deň spolupracujú s čapíkmi - vďaka nim vidíme farby s rôznou intenzizou ako svetlejšie a tmavšie. Na obrázku vpravo vidno, že nočné videnie je citlivejšie, teda tyčinky sú schopné rozoznať aj menej intenzívne svetlo. Taktiež ale vidíme, že nočné videnie nepokrýva celé spektrum viditeľné cez deň pomocou čapíkov - dlhé vlnové dĺžky (červená) sú pomocou tyčiniek nezachytiteľné.

Cez deň sú tyčinky často vystavené príliš intenzívnemu svetlu, preto sa zužujú zreničky a prepúšťajú menej svetla. V noci sa naopak rozširujú, aby tyčinky mohli naplno využiť svoj potenciál. Keď sa však v noci pozrieme na jasné svetlo (napríklad lúč baterky), zreničky sa zúžia a strácame na chvíľu schopnosť nočného videnia. Preto je výhodné, keď napríklad kontrolky a displeje na kapitánskom mostíku lode sú červené - umožňujú sledovanie údajov, no neznižujú schopnosť nočného videnia (keďže sú vnímené len čapíkmi, ktoré sú menej citlivé a teda netreba kvoli nich zužovať zreničku). Tým pádom kapitán môže sledovať displej a zároveň more pred sebou, aby nenarazil do ľadovca a podobne.

Deuteranop nemá funkčné čapíky vnímajúce zelené svetlo. Preto mu červené a zelené odtiene pripadajú žltavé. Intenzita zeleného svetla sa však neznižuje, pretože tyčinky takéto svetlo vnímajú.
Protanop nevníma svetlo dlhej vlnovej dĺžky - červené svetlo. Toto svetlo ale nie je vnímané ani tyčinkami, preto sú preňho všetky červené odtiene neprirodzene tmavé.


Späť na farebné vnímanie >>>